Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 27.03.2017 № 2213/М/26-15-13-02-15

29.03.2017

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, визначені Конституцією та законами України.

Органи Державної фіскальної служби України здійснюють свою діяльність в межах функцій, визначених статтею 19¹ Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 52.6 ст. 52 ПКУ контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 ПКУ).

Відповідно до пп. 8 п. 2 ст. 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15 травня 2003 року N 755-IV (далі - Закон N 755-IV), проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації здійснюється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Пунктом 4 ст. 9 Закону N 755-IV передбачено перелік відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків; види діяльності та ін.

Згідно п. 3 ст. 18 Закону N 755-IV для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;

3) копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;

4) копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Отже, для внесення змін до переліку видів діяльності, обраних фізичною особою - підприємцем для ведення господарської діяльності, Вам необхідно звернутись до державного реєстратора та внести зміни до Єдиного державного реєстру.

Разом з цим, як вбачається з Вашого звернення, Ви є платником єдиного податку третьої групи.

Слід зазначити, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п.291.2 ст. 291 Кодексу).

Реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюють шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (п. 299.1 та 299.2 ст. 299 Кодексу), які, зокрема, містять інформацію щодо обраних платником єдиного податку видів господарської діяльності (пп. 8 п. 299.7 ст. 299 Кодексу).

Слід зазначити, що нормами Кодексу не визначено конкретного терміну подання заяви про внесення змін до видів діяльності безпосередньо фізичною особою – підприємцем платником єдиного податку третьої групи. 

Враховуючи наведене, для внесення змін до реєстру платників єдиного податку, зокрема, щодо видів господарської діяльності, Вам необхідно звернутись до ДПІ за місцем Вашого податкового обліку із заявою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року № 1675 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за № 1536/20274) "Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік".

Додатково повідомляємо, що у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність (пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Також реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу (п. 299.10 ст. 299 Кодексу).

 

В.о. заступника начальника                                      І. М. Мірвелова

До списку