Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 24.03.2017 № 2147/Р/26-15-13-02-15

30.03.2017

Відповідно до п. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс), за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52  Податкового кодексу).

Повідомляємо, що Вами не надано достатньої інформації для надання вичерпної відповіді по суті порушених питань, зокрема, не надано договори оренди, у зв’язку з чим надаємо податкову консультацію виходячи із загальних вимог чинного податкового законодавства.

До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, згідно з п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія п. п. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Обмеження щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності встановлено також п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу, зокрема, не можуть бути платниками єдиного податку фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

Отже, Податковим кодексом не передбачено застережень для платників єдиного податку другої групи щодо здавання в оренду нерухомого майна фізичним особам в межах, встановлених п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу. Проте, платники єдиного податку другої групи не можуть надавати будь-які послуги, в тому числі з надання в оренду (суборенду) нерухомого майна, іншим суб’єктам господарювання, які не є платниками єдиного податку.

Разом з тим, згідно з пунктом 2 ст. 3  Господарського кодексу України, господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями.

Порядок державної реєстрації фізичних осіб – підприємців визначено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.03.2003 № 755-IV.

Звертаємо увагу на те, що особи, які здійснюють господарську діяльності без належної реєстрації, притягаються до відповідальності згідно чинного законодавства України.

Повідомляємо також, що платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (п. 300.1 ст. 300 Податкового кодексу).

У випадках, визначених п. п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу, патник єдиного податку зобов'язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, зокрема у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

При цьому, до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу, застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15 відсотків (частина 5 п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу).

У випадках, визначених п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу, реєстрація платником єдиного податку може бути також анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу (п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу).

Одночасно, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої - третьої груп вимог, встановлених гл. І розд. XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої - третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу).

Повідомляємо також, що протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених Податковим кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, є податковими правопорушеннями (ст. 109 Податкового кодексу).

Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену Податковим кодексом та іншими законами України.

Так, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання під час перевірок, на платника податків також накладається штраф в розмірах, визначених статтею 123 Податкового кодексу та пеня відповідно до статті 129 Податкового кодексу.

Слід зазначити також, що інформація щодо перебування суб’єктів господарювання на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності міститься в Єдиному реєстрі платників єдиного податку та є відкритою.

Отже, з метою дотримання вимог п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, платник єдиного податку може самостійно отримати інформацію з Єдиного реєстру платників єдиного податку про перебування суб’єкта господарювання на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, зокрема, на офіційному сайті ДФС України.

Щодо поняття «населення» у розумінні п. п. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу повідомляємо, що воно не є специфічним, а використовується у загальному значенні.

Населення - сукупність людей, які перебувають у межах даної держави і підлягають її юрисдикції. До складу населення входять громадяни даної держави, іноземні громадяни, які живуть у цій державі тривалий час, особи без громадянства та особи з подвійним і більше громадянством (Український юридичний термінологічний словник, термінологічний словник «Ліга-Закон»).

Роз’яснення з аналогічного питання розміщено на офіційному сайті ДФС України в рубриці «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», категорія 107 «Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців» підкатегоріях 107.12 «Інші питання».

Звертаємо увагу, що кожен конкретний випадок потребує аналізу документів, які дозволяють ідентифікувати предмет звернення. При цьому, оцінка правомірності дій платника може бути здійснена лише під час проведення податкової перевірки.

 

В. о. заступника начальника                             І. М. Мірвелова

До списку