Порядок обчислення та сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у 2019 році не змінивсяРозділ: Новини